Kontakt

Klubben kontaktas på våran infomail eller via messenger på Facebook.

info@hallingsjoryttarforening.se

Behöver man komma i kontakt med någon specifik i styrelsen finns kontaktuppgifter nedan

Ordförande

Lena Johansson

lena_ronny@hotmail.com

Vice Ordförande

Caféansvarig

Anna Gustavsson

Anna.76.gustavsson@gmail.com

Kassör

Alexandra Bengtsson

alexaa27@hotmail.com


Sekreterare

Webbmaster

Ebba Gren

Ebbagren1@gmail.com

Ledamot

TDB/Equipe-ansvarig

Anne Sundgren

anne.sundgren@gmail.com

Ledamot

Caféansvarig

Malin Fällgren

malinfallgren@yahoo.se

Suppleant

Lokal- och domaransvarig

Barbro Andersson

barbroa1@live.se

Suppleant

Funktionärsansvarig

Frida Andreasson

Friida.andreasson@hotmail.com